composing what? finder sted fra 10. til 13. maj i Ridehuset - Århus. composing what? udfordrer den traditionelle koncert og søger alternative præsentationsformer. composing what? sætter fokus på den udøvende komponist.

composing what? betoner den kunstneriske proces og skaber rum for tværgående møder om musikken. composing what? opfordrer til deltagelse og engagement. composing what? er et åbent spørgsmål med mange svar.