Aarhus Symfoniorkester Bernard Parmegiani Jacob Anderskov Kaj Aune Cecile Babiole Natasha Barrett Jacob Brandt-Pedersen Eric-Maria Couturier Laurent Dailleau Søren Daugbjerg Ensemble 2000 djTRIO erikm Maria Laurette Friis The Ghettoblaster Ensemble
Henriette Groth Juliana Hodkinson Benedict Mason Christian Marclay Ikue Mori Ivo Nilsson Dalila Khatir Michael Nyvang Jonas Olesen Zeena Parkins Jakob Riis Sensors_Sonics_Sights Bjørn Svin Atau Tanaka Jørgen Teller Van Gogh Jennifer Walshe
< forrige
Søren Daugbjerg
Søren Daugbjerg optræder sammen med The Ghettoblaster Ensemble d. 12. maj. Ved koncerten uropføres hans komponistion
Eksternt link:
Søren Daugbjerg
Komponist, performer (DK)
 

Hvordan vil du karakterisere kunstens potentiale?
Kunsten kan kommunikere et konkret budskab der udspringer af f.eks. politiske holdninger eller har grund i religiøse forestillinger. Kunsten kan også reflektere eksistentielle grundvilkår. Først og fremmest kan og bør kunsten afprøve/ flytte grænser ved at udfordre samfundsmæssige konventioner og det enkelte individs normer.

Lydkunst udtrykt i Harsh Noise kan tiltrække eller frastøde, men aldrig ignoreres. Kunst der tager afsæt i lyd og i særdeleshed støj kan udvide modtagerens daglige lytteoplevelser, fremhæve nuancer samt understøtte oplevelsen af stilhed.

Hvilke muligheder, kvaliteter og begrænsninger finder du i lyden som materiale?
Lyd som kunstnerisk grundmateriale åbner op for et væld af muligheder.  I skabelsesprocessen reflekteres der over værkets tidsmæssige omfang, valg af grundmateriale og elektroniske værktøjer samt de fysiske rammer og forhold i forbindelse med fremførelsen af værket.  Materialet kan formgives elektronisk og påvirkes på et væld af måder der i processen kan minde om traditionelle kunstformer, specielt skulpturel kunst og collage.

Hvad mener du kendetegner det vellykkede værk?
Et vellykket værk i Harsh Noise regi er at kunne skabe en lytteoplevelse ud af et lydmateriale, der i konventionel forstand kategoriseres som larm og støjforurening. Indenfor Noise er der især to kvalitative kendetegn.

a. Støjværker med en forholdsvis vis bred tidsramme (20 – 30- 40 min +.) hvor værket gradvist bygges op, ofte via improvisationer og frie former der, trods støjens påtrængenhed og kontante tilstedeværelse, giver værket en meditativt karakter og hallucinerende effekt.  
b. Støjværker der består af ultrakorte (10 – 20 sek.) fortættede eksplosive enheder, lyd -koncentrater der så at sige kortslutter/udelukker refleksionen til fordel for en spontan og direkte sanseoplevelse.

Hvad kendetegner dit projekt/medvirken på SPOR?
Mit projekt er kendetegnet ved valget af metode og grundmateriale. I processen arbejder jeg med et bredt udvalg af støjende lydinventar, der i skabelsesprocessen tilføres dynamik, temposkift, slagkraft og dybde.

MEDVIRKENDE:
> Jørgen Teller

Spor 2007 - festival